Υπηρεσίες

Marketing Management

Με τη συνεχή εξέλιξη της τεχνολογίας, η τουριστική αγορά γίνεται για τα καταλύματα όλο και πιο ανταγωνιστική, δαπανηρή και περίπλοκη. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο για ένα κατάλυμα να έχει μια μοναδική και ενοποιημένη παρουσία σε όλα τα διαθέσιμα διαδικτυακά κανάλια διανομής και επικοινωνίας.

Η Just Grow Hospitality στοχεύει στη μεγιστοποίηση της έκθεσης σε διαδικτυακά κανάλια διανομής και επικοινωνίας με ταυτόχρονη μείωση του κόστους πώλησης και της προμήθειας προς τρίτους, στο μέτρο του δυνατού, με στόχο την τελική αύξηση των πωλήσεων και των εσόδων.

Η φόρμουλα μας για τη διαχείριση marketing αποτελείται από:

 • Δημιουργία ή επανασχεδιασμός της ιστοσελίδας του καταλύματος
 • Βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης (Search Engine Optimization)
 • Προγραμματισμός, σχεδιασμός και υλοποίηση της καμπάνιας Google AdWords
 • Δημιουργία ή βελτίωση του Google Business λογαριασμού
 • Δημιουργία ή βελτίωση και διαχείρηση των καναλιών διανομής (Booking.com, Expedia κλπ)
 • Δημιουργία ή βελτιώση και διαχείρηση της παρουσίας του καταλύματος στις πλατφόρμες Meta Search ( Trivago κλπ)
 • Διαχείριση της φήμης του καταλύματος στο διαδίκτυο
 • Δημιουργία και διαχείριση Social Media λογαριασμών

Revenue Management

Η διαχείριση των εσόδων (revenue management) είναι μια εξαιρετικά σημαντική έννοια στο χώρο των καταλυμάτων. Η πώληση του σωστού δωματίου, στον κατάλληλο πελάτη, τη σωστή στιγμή, για τη σωστή τιμή, μέσω του σωστού καναλιού διανομής με το μικρότερο δυνατό κόστος.

Καθώς οι συνθήκες της αγοράς αλλάζουν καθημερινά, κάνουμε σε καθημερινή βάση επαναξιολόγηση των δεδομένων προκειμένου να κινούμαστε δυναμικά με την αγορά. Έτσι είμαστε σε θέση να πάρουμε αποφάσεις  για την τιμολόγιακή πολιτική του καταλύματος σε καθημερινή βάση βασισμένοι στα τελευταία ενημερωμένα δεδομένα που έχουμε στην διάθεση μας με γνώμονα πάντα τον τελικό στόχο, τη μεγιστοποίηση των εσόδων. Χρησιμοποιούμε δεδομένα απόδοσης και αναλύσεις του καταλύματος τόσο του παρελθόντος όσο και τα τρέχοντα, για να αξιολογήσουμε την διαθεσιμότητα, τη ζήτηση, τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς και του ανταγωνισμού και για να εντοπίσουμε τις τάσεις και τις συμπεριφορές των καταναλωτών.

Η φόρμουλα μας για τη διαχείριση εσόδων (revenue management) αποτελείται από:

 • Ανάλυση Αγοράς
 • Ανάλυση και παρακολούθηση ανταγωνισμού
 • Συλλογή και ανάλυση δεδομένων προηγούμενων ετών και τρέχοντος έτους
 • Πρόβλεψη εσόδων
 • Δυναμική τιμολόγηση σε ημερήσια βάση για τη μεγιστοποίηση της πληρότητας / μέσου όρου τιμής και εσόδων
 • Στρατηγικές αποφάσεις τιμολόγησης με βάση την προσφορά και τη ζήτηση
 • Διαχείριση καναλιών ηλεκτρονικού εμπορίου

Sales Management

Ο Thomas Watson Sr είπε: "Τίποτα δεν συμβαίνει μέχρι να γίνει μια πώληση"

Οι πωλήσεις μαζί με το marketing ολοκληρώνουν το ένα το άλλο και είναι η ραχοκοκαλιά κάθε καταλύματος. Οι πωλήσεις είναι και θα είναι πάντα προτεραιότητα, ως εκ τούτου είναι βασική μας επιδίωξη να αποτελούμε μια αποτελεσματική δύναμη πωλήσεων για τα καταλύματα. Δραστηριοποιούμαστε ως ένα ολοκληρωμένο τμήμα για καταλύματα που υποστηρίζει και εφαρμόζει τον σχεδιασμό του marketing και revenue.

Η φόρμουλα μας για τη διαχείριση πωλήσεων αποτελείται από:

 • Εφαρμογή σχεδίου διαχείρισης marketing και revenue
 • Πρόβλεψη πωλήσεων
 • Διαχείριση των κρατήσεων
 • Τιμολόγηση
 • Προώθηση πωλήσεων και διαφήμιση
 • Διαχείριση της φήμης του καταλύματος στο διαδίκτυο
 • Εγγραφή, διαχείριση και επίβλεψη των καναλιών διανομής (Booking.com, Expedia, κλπ)
 • Διαχείριση social media
 • Ενίσχυση των πωλήσεων μέσω της ιστοσελίδας του καταλύματος προκειμένου να αυξηθούν οι άμεσες πωλήσεις